ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ`

  1. ՀՀ ներմուծվող և արտահանվող դեղերի ապրանքաուղեկից փաստաթղթերի փորձաքննություն,

  2. ներմուծվող դեղերի նմուշառում մաքսային գոտում,

  3. փորձանմուշների նույնականացում գրանցված դեղերի նմուշների հետ,

  4. դեղերի ներմուծման և արտահանման վերաբերյալ փորձագիտական եզրակացության պատրաստում:

 

ԲԱԺՆԻ ՂԵԿԱՎԱՐ՝

Աննա Վալերիի Ծաղիկյան

Հեռախոս` (+374 10) 231682, 230896, 234732, 232091 128

էլ. փոստ`

 

ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՀԻՄՔԵՐԸ՝

  1. «Դեղերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքը

  2. «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքը

  3. «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքը

  4. Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության դեղերի շրջանառության պետական կարգավորման ոլորտում փորձաքննությունները և մասնագիտական դիտարկումները կազմակերպող և իրականացնող մարմին նշանակելու մասին 2019 թ. փետրվարի 28-ի N150-Ն որոշումը

  5. Հայաստանի Հանրապետության տարածք դեղեր, դեղանյութեր, դեղաբուսական հումք և հետազոտվող դեղագործական արտադրանք ներմուծելու և Հայաստանի Հանրապետության տարածքից արտահանելու, ներմուծման կամ արտահանման նպատակով փորձաքննության իրականացման կարգերը և անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը սահմանելու, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության 2000թ. սեպտեմբերի 20-ի N581 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության 2019թ. փետրվարի 28-ի N202-Ն որոշումը

  6. Հայաստանի Հանրապետությունում կլինիկական փորձարկումների թույլտվության տրամադրման, այդ նպատակով իրականացվող փորձաքննության կարգերը, պահանջվող փաստաթղթերի ցանկերը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության 2002թ. հունվարի 24-ի N63 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության 2019թ. փետրվարի 28-ի N168-Ն որոշումը