ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ`

  1. Հաշվապահական հաշվառում:

  2. Կենտրոնի գործունեության տնտեսագիտական վերլուծություն;

 

ԲԱԺՆԻ ՂԵԿԱՎԱՐ՝

Լիլիթ Մելսի Շախբաթյան

Հաշվապահ- տնտեսագետ

Հեռախոս`(+374 60) 83-00-73, (+374 10) 23-08-96, (+374 10) 23-16-82

էլ. փոստ`

 

ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՀԻՄՔԵՐԸ`

  1. Հայաստանի Հանրապետության Հարկային Օրենսգիրք

  2. «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքը