ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ`

  1. Տեխնիկական սպասարկման ապահովում:

  2. Կենտրոնի շենքի անվտանգության և պահպանման աշխատանքների վերահսկողություն:

 

ԲԱԺՆԻ ՂԵԿԱՎԱՐ՝

Ռոբերտ Մանուկի Գրիգորյան

Տնտեսագետ

Հեռախոս` (+374 10) 231682, 230896, 234732, 232091 113