Տպել 

asdsadsadsadsad

Տես հղումը՝

«Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքը