Տպել 

asdsadsadsadsad

 Հայտնի է, որ հիվանդությունների բուժման նպատակով ստեղծվող դեղերն ունեն նաև կողմնակի ազդեցություններ, որոնք երբեմն կյանքի սպառնալիք են: Բացարձակ անվտանգ դեղեր չկան: Ավելին, դեղակիրառման ժամանակ կարող են լայնածավալ դրսևորում ունենալ դեղերի կողմնակի ազդեցություններ (ԴԿԱ), որոնք չեն գրանցվել կլինիկական փորձարկումների ժամանակ, քանի որ վերջիններս իրականացվում են սահմանափակ հիվանդների խմբում: ԴԿԱ-երի հայտնաբերումը, գրանցումն ու պարբերական վերլուծությունը (ԴԵՂԱԶԳՈՆՈՒԹՅՈՒՆ) անհրաժեշտ են դեղերի ցուցումները, հակացուցումները, կողմնակի ազդեցությունները, դեղաչափումը ճշգրտելու նպատակով:

ՀՀ «Դեղերի մասին» օրենքի համաձայն` «Դեղերի սպառում ու կիրառում իրականացնող բուժկանխարգելիչ հիմնարկությունները, դեղատներն ու կազմակերպությունները պարտավոր են կառավարության լիազորած մարմնին անհապաղ տեղեկացնել անհայտ կողմնակի ազդեցությունների զարգացման բոլոր դեպքերի մասին»:

Կառավարական լիազորված մարմին համարվող առողջապահության նախարարության հանձնարարության համաձայն ՀՀ-ում ԴԿԱ-երի մշտական դիտարկում իրականացնում է Դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոնը, որը 1997-ից ԱՀԿ-ի ԴԿԱ-երի դիտարկման Միջազգային Ծրագրի անդամ է (Ուպսալա, Շվեդիա):
ԴԿԱ-երի դիտարկում իրականացնելու նպատակով Կենտրոնում, միջազգային պահանջներն ու հանձնարակականները հաշվի առնելով, ստեղծվել է ԴԿԱ-երի գրանցման քարտ-հայտագրի ձև, որն ակտիվորեն տարածվում է առողջապահության աշխատակիցների միջև:

Քարտում կարելի է նաև լրացնել կասկածվող կամ ոչ լիարժեք տվյալներ:

Քարտը բաղկացած է չորս բաժիններից`


ա/ տեղեկություններ հիվանդի մասին: Ներառում է հիվանդի մասին անկետային տվյալներ,
անուն, ազգանուն, հայրանուն (գաղտնիության դեպքում կարող են կոդավորվել),

բ/ Դեղի կողմնակի ազդեցություն կամ արտադրական թերություն: Նախատեսված է դեղի կողմնակի ազդեցության կամ արտադրական թերության նկարագրման համար և ներառում է հետևյալ տվյալները.

գ/ Կասկածելի դեղ (դեղեր): Նշվում են կասկածելի դեղը կամ դեղերը, որոնցով պայմանավորված է կողմնակի ազդեցությունը: Բաժինը ներառում է հետևյալ տեղեկատվությանը.

դ/ Տեղեկացնողի տվյալներ: Դրանք պետք է ամբողջական լինեն` մանրամասները պարզաբանելու նպատակով տեղեկացնողի հետ կապվելու հնարավոր անհրաժեշտությունից ելնելով.

 Քարտի վրա նշվում են նաև հասցեն, որով պետք է ուղարկվեն լրացված քարտերը, և այն հեռախոսահամարներն ու ֆաքսը, որոնցով արտակարգ դեպքերում հնարավոր կլինի տեղեկացնել:
Տեղեկացնելով դեղերի կողմնակի ազդեցությունների մասին` դուք կօգնեք հազարավոր հիվանդների:

 

Դեղերի անվտանգության դիտարկման բաժին

 

ԹԵԺ ԳԻԾ՝ (+374 10) 20-05-05, (+374 96) 22-05-05

 
Download this file (23_N.PDF)Բեռնել[Հրաման թիվ 23-Ն/17.05.2017]
Download this file (Pharmacovigilance Guideline_new.pdf)Բեռնել[դեղերի անվտանգության դիտարկման ուղեցույց/Ֆայլը առկա է անգլերեն ]
Download this file (Report form covid 19.pdf)Բեռնել[COVID 19-ԿԱ հաղորդման ձևաթուղթ]
Download this file (Report_List1.PDF)Բեռնել[Քարտ Հայտագիր]