ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ`

 ՀՀ-ում գրանցման ներկայացրած բժշկական նշանակության առարկաների և սարքերի փորձաքննություն և արժևորում:

 

ԲԱԺՆԻ ՂԵԿԱՎԱՐ՝

Դավիթ Հայրապետի Դավթյան

քիմիկոս

Հեռախոս`

(+374 60) 83-00-73,  (+374 10) 23-08-96, (+374 10) 23-16-82 + 10 60

էլ. փոստ`

 

ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՀԻՄՔԵՐԸ՝

Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի խորհրդի 2016թ. փետրվարի 12-ի թիվ 46 որոշման կիրարկումն ապահովելու մասին Հայաստանի Հանրապետության Արողջապահության նախարարի 2017թ. նոյեմբերի 22-ի թիվ 3339-Ա հրամանը

Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի խորհրդի 2016թ. փետրվարի 12-ի թիվ 29, 42 և 2016 թ.թ. մայիսի 16-ի թիվ 38 որոշումների կիրարկումն ապահովելու մասին Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի հրաման 2017թ. նոյեմբերի 30-ի թիվ 3398-Ա հրամանը

Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2015 թ. դեկտեմբերի 22-ի թիվ 173, 174 և 2015 թ. դեկտեմբերի 29-ի թիվ 177 որոշումների կիրարկումն ապահովելու մասին Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարար 2017թ. նոյեմբերի 30-ի թիվ 3399-Ա հրամանը