ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ`

Դեղերի փորձագիտական կենտրոնի կարիքների համար ապրանքներ, աշխատանքներ և ծառայություններ ձեռք բերելու գործընթացի իրականացում:

 

 

Մարինե Գրիգորի Պետրոսյան

Իրավաբան

Հեռախոս` (+374 60) 83-00-73, (+374 10) 23-08-96, (+374 10) 23-16-82 + 10 07

էլ. փոստ`

 

ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՀԻՄՔԵՐԸ՝

  1. "Գնումների մասին" Հայաստանի Հանրապետության օրենքը

  2. ՀՀ կառավարության «Էլեկտրոնային ձևով գնումների կատարման կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 1370-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության 2017 թվականի ապրիլի 6-ի N 386 -Ն որոշում»

  3. «Գնումների պլանի ձևը, դրա լրացման, հաստատման և հրապարակման կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 2017 թվականի ապրիլի 13-ի N 390-Ն որոշում

  4. «Գնումների գործընթացի կազմակերպմնա կարգը հաստատելու և ՀՀ կառավարության 2011 թվականի փետրվարի 10-ի N 168-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության 4 մայիսի 2017 թվականի N 526-Ն որոշումը

  5. «Գնումների համակարգողների որակավորման շնորհման և նրանց շարունակական մասնագիտական վերապատրաստման կարգը հաստատելու և ՀՀ կառավարության 2015 թվականի փետրվարի 12-ի N 99-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության 29 հունիսի 2017 թվականի N 759-Ն որոշումը