Գլխավոր էջ Կապ մեզ հետ
ENG РУС
Հայաստան, Երևան 0051,
Կոմիտաս պող. 49/4,
Հեռ.՝ (+374 10) 231682, 230896, 234732, 232091
Ֆաքս՝ (+374 10) 232118, 232942
 
Մեր մասին
 
Կենտրոնի կառուցվածքը
 
Օրենսդրություն
 
Դեղերի գրանցումը
 
Դեղերի ներմուծումը և արտահանումը
 
Կլինիկական փորձարկումներ
 
Դեղաշուկայի դիտարկում
 
Հիմնական դեղեր
 
Դեղերի անվտանգության դիտարկում
 
Տարեկան հաշվետվություն
 
Հրապարակումներ
 
Նորություններ
 
Հայտարարություններ
 
Հարցեր և պատասխաններ
 
Հղումներ
 
Կայքի քարտեզ
Որոնում`
Հարգելի բարեկամ
Դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոնի գործունեու-թյան նպատակը Հայաստանի Հանրապե-տությունում անվտանգ, արդյունավետ, որակյալ դեղերի մատչելիության ապահով-մանն ուղղված դեղային ազգային քաղաքականության իրագործումն է: Մենք անչափ կարևորում ենք նաև թափանցիկ, հրապարակային աշխատաոճը, որին է միտված նաև էլեկտրոնային հաղորդակցու-թյան այս միջոցով տեղեկությունների տրամադրումն ու փոխադարձ կապի ապահովումը: Կենտրոնի ինտերնետային էջից Դուք կարող եք ծանոթանալ մեր գործունեությանը, կառուցվածքին, իրա-գործվող ծրագրերին, բարեփոխումների ընթացքին, ինչպես նաեւ տեղեկություններ ստանալ դեղերին առնչվող օրենսդրության և նորությունների մասին: Վերափոխված այս էջում Դուք կգտնեք նաև բազմաթիվ նոր բաժիններ, որոնք Ձեզ կօգնեն ամբողջական պատկերացում կազմել դեղերի որակի ապահովմանն ու անվտանգ և արդյունավետ կիրառմանն ուղղված կենտրոնի գործու-նեության մասին:
Ուրախ կլինենք էջի վերաբերյալ ստանալ Ձեր կարծիքները, որոնք կօգնեն մեզ այն առավել բարելավել:

10.02.2015
Ի լրումն կենտրոնի 30.10.2014թ-ի թիվ 0401126314 շրջաբերական գրության
15.01.2015
Աուգմենտին` նախազգուշացում արտադրողից
30.10.2014
Գրանցման հավաստագրին չեն կցվելու կից փաստաթղթերը…
Վերջին հրապարակումներ
«Դեղեր և բժշկություն» N 4-2014
...
«Դեղեր և բժշկություն» N 3-2014
...

Այս կայքը հաճախել են
339754 անգամ սկսած 01.03.2008թ.
Մեր մասին    Կենտրոնի կառուցվածքը    Օրենսդրություն    Դեղերի գրանցումը   
Դեղերի ներմուծումը և արտահանումը    Կլինիկական փորձարկումներ    Դեղաշուկայի դիտարկում    Հիմնական դեղեր   
Դեղերի անվտանգության դիտարկում    Տարեկան հաշվետվություն    Հրապարակումներ    Նորություններ    Հայտարարություններ    Հարցեր և պատասխաններ    Հղումներ    Կայքի քարտեզ   
Copyright © 2008-2015 Scientific centre of drug and medical technology expertise.
All rights reserved
Design by Gennadi Pashayan
Coding by Gurgen Petrosyan