«Է.Գաբրիելյանի անվան դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոն»-ի նախաձեռնությամբ հուլիսի 16-ին անցկացվեց քննարկում՝ դեղերի գրանցման էլեկտոնային տարբերակին անցնելու, ինչպես նաև ԵՏՄ շրջանակներում իրականացվելիք քաղաքանության վերաբերյալ:

Քննարկմանը մասնակցում էին տեղական և միջազգային դեղարտադրող ընկերությունների գրանցման և անվտանգության հարցերով պատասխանատուները, ինչպես նաև փորձագիտական կենտրոնի մասնագետները:

Դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոնի տնօրեն Հակոբ Թոփչյանը մասնակիցներին ներկայացրեց, թե ինչ սկզբունքով են դեղերը գրանցվելու ԵՏՄ անդամ պետություններում, տրվեցին պարզաբանումներ միասնական ռեեստրի ձևավորման և հետագայում դրա գործարկման վերաբերյալ:

Փորձագիտական կենտրոնի նախաձեռնությամբ ստեղծվել է դեղերի հայտերի և կից փաստաթղթերի առցանց գրանցման ծրագիր, որը քննարկման մասնակիցներին ներկայացրեց կենտրոնի ընդհանուր և արտաքին կապերի բաժնի ղեկավար Աիդա Մալխասյանը:

Դեղերի էլեկտրոնային տարբերակով գրանցումը ամբողջական կիրառության մեջ կդրվի 2016 թվականի հունվարի 1-ից: Նախատեսվում է մինչև հաջորդ տարվա նշված ժամանակահատվածը ամենամսյա հանդիպում-քննարկումներ անկացնել դեղարտադրող ընկերությունների նեկյայացուցիչների հետ ներդրվող ծրագրի և օրենսդրական փոփոխությունների վերաբերյալ: