ՀՀ-ում և ՌԴ-ում դեղագործական միջազգային ստանդարտների ներդրման ոլորտում միջազգային համագործակցությունը խթանելու նպատակով  2015 թվականի հոկտեմբերի 1-ին  ՀՀ ԱՆ «Ակադեմիկոս Է. Գաբրիելյանի անվան՝ դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կեննտրոն» ՓԲԸ-ն համագործակցության համաձայնագիր է ստորագրել Ռուսաստանի՝ «Դեղամիջոցների և պատշաճ արտադրության պետական ինստիտուտ» բյուջետային դաշնային կազմակերպության հետ:

Համագործակցության նպատակն է բնակչությանը բարձրորակ, արդյունավետ և մատչելի դեղամիջոցներով ապահովելու համար երկու հանրապետությունների համապատասխան օրենսդրական և կանոնակարգային դաշտի ներդաշնակեցումը; Դրա համար նախատեսվում է՝

  • Համակարգել կողմերի դիրքորոշումը դեղամիջոցների արտադրության և շրջանառության կանոնակարգման միջազգային համաժողովներում:

  • Տրամադրել դեղամիջողների արտադրության մեջ միջազգային ստանդարտների, մասնավորապես՝ Արտադրության պատշաճ պայմանների (GMP) ներդրման ոլորտում տեղեկատվության փոխանակում և իրավական-կազմակերպչական օժանդակություն:

  • Ապահովել արտադրության պատշաճ պայմանների ոլորտում գիտական և իրազեկման համատեղ գործունեություն:

  • Կազմակերպել արտադրության պատշաճ պայմանների ներդրման ոլորտում համատեղ խորհրդակցություններ, ուսումնական ծրագրեր, համաժողովներ ու սեմինարներ, մասնագետների ուսուցում` որակավորման բարձրացման նպատակով: