Սույն թվականի մայիսի 7-ին մեկնարկվել է դեղերի կողմնակի ազդեցությունների հաղորդման բջջային հեռախոսի հավելված, որի միջոցով Հայաստանի յուրաքանչուր քաղաքացի հնարավորություն կունենա հաղորդել դեղերի կիրառման արդյունքում դիտված կողմնակի ազդեցությունների մասին:

 

 

 

 

Առողջապահության նախարարության և մասնավորապես` ՀՀ ԱՆ ակադեմիկոս Էմիլ Գաբրիելյանի անվան դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոնի գործունեության նպատակն է Հայաստանի Հանրապետությունում անվտանգ, արդյունավետ, որակյալ դեղերի մատչելիության ապահովմանն ուղղված դեղային քաղաքականության իրագործումը: Ի թիվս այլ կարգավորիչ գործառույթների, կենտրոնն իրականացնում է դեղերի անվտանգության մշտադիտարկում՝ դեղազգոնության համակարգի շրջանակներում, հանդիսանալով համանուն միջազգային ծրագրի լիիրավ անդամ:

Դեղազգոնության համակարգում անկյունաքարային գործունեությունը դեղերի կողմնակի ազդեցությունների հավաքագրումն է, տվյալները օգնում են բացահայտել դեղերի անվտանգությանը վերաբերող խնդիրները և ձեռնարկել անհրաժեշտ միջոցառումներ՝ նպաստելով հանրային առողջության պահպանմանը և դեղաբուժության շրջանակներում պացիենտի անվտանգության ապահովմանը: 

Կողմնակի ազդեցությունների հաղորդման գործընթացը թվային դաշտ տեղափոխելը համահունչ է ներկա ժամանակաշրջանին՝ հաղորդման մատչելիության բարձրացման շնորհիվ հնարավորություն ստեղծելով ընդլայնել բնակչության և առողջապահական ոլորտի մասնագետների ընդգծվածությունը դեղերի անվտանգության դիտարկմանն ուղղված չափազանց կարևոր աշխատանքներում: 

2018 թվականին Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության աջակցությամբ՝  Մեծ Բրիտանիայի  դեղերի  գործակալության հետ համատեղ իրականացվում է դեղազգոնության համակարգի հզորացման ծրագիր (3S- Smart Safety Surveillance), որի շրջանակներում մշակվել է նաև կողմնակի ազդեցությունների հաղորդման բջջային հեռախոսի հավելված:

Հավելվածն  ունի մի շարք առավելություններ.

 • անվճար է և հասանելի բոլորի համար,
 • հնարավորություն է տալիս հաղորդել կողմնակի ազդեցությունը  բջջային հեռախոսի միջոցով,
 • հաղորդված կողմնակի ազդեցությունը անմիջապես ներբեռնվում է Դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոնի տվյալների բանկ,
  •  օգտատերերը կարող են.
  • ստեղծել հետաքրքրող դեղերի ցանկ,
  • տեսնել, թե հետաքրքրող դեղի վերաբերյալ ինչ կողմնակի ազդեցություններ են գրանցվել տվյալների միջազգային բանկում,

  • տեսնել իրենց կողմից հաղորդված բոլոր կողմնակի ազդեցությունները:

 Հավելվածն անվճար  կարելի  ներբեռնել  iTunes App Store and Google Play -ից  IOS կամ Android համակարգով աշխատող բջջային հեռախոսի միջոցով:

 

 Առկա են կողմնակի ազդեցության հաղորդման այլ եղանակներ նույնպես.

 • առցանց՝ լրացնելով հայտագիրը կայքում (www.pharm.am),
 • թղթային՝ կայքից բեռնելով և լրացնելով հայտագիրը,
 • թեժ գծի միջոցով՝ +374 10 20 05 05, 096 22 05 05