2019 թվականի հոկտեմբերի 25-27-ին, որպես ԱյՍիԷյչ դիտորդ, ՀՀ ԱՆ «Ակադեմիկոս Էմիլ Գաբրիելյանի անվան դեղերի եւ բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոն» ՓԲ ընկերության  փորձագետները հնարավորություն ունեցան մասնակցելու ԱյՍիԷյչ կայունության ուղեցույցների վերաբերյալ վերապատրաստման դասըթացին: Եռօրյա դասընթացի ընթացքում կենտրոնի փորձագետները ոչ միայն վերլուծեցին կայունության ուղեցույցները, այլ նաեւ տարբեր դեղերի փորձաքննության օրինակներ` հիմք ընդունելով գիտական եւ կարգավորիչ սկզբունքները: Դասընթացվարն Բոստոնի Հյուսիսարևելյան համալսարանի դոցենտ, բժշկական գիտությունների թեկնածու Ջարեդ Օկլարն էր: