Հարգելի գործընկերներ,

Հիշեցնում ենք, որ ՀՀ կառավարության 2019 թվականի փետրվարի 28-ի N166-Ն որոշման համաձայն, դեղի յուրաքանչյուր IA, IB  տեսակի հետգրանցումային փոփոխությունների փորձաքննության, այդ թվում  հավաստագրի իրավատիրոջ փոփոխության համար անհրաժեշտ է վճարել 60000  ՀՀ դրամ, իսկ  յուրաքանչյուր II տեսակի փոփոխության փորձաքննության համար՝ համապատասխան դեղի գրանցման համար սահմանված վճարի 20%-ը: