Հարգելի գործընկերներ,

 

Հայաստանի Հանրապետությունում կորոնավիրուսով պայմանավորված համաճարակային իրավիճակից ելնելով՝ ՀՀ ԱՆ ակադեմիկոս Էմիլ Գաբրիելյանի անվան դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոնը (այսուհետ՝ Կենտրոն)  խնդրում է մինչև իրավիճակի կարգավորումը ներկայացնել դիմումների, հարցումների, գրությունների, հայտերի, ինչպես նաև ուղեկցող փաստաթղթերի էլեկտրոնային տարբերակները` ուղարկելով դրանց PDF ձևաչափերը կենտրոնի պաշտոնական էլեկտրոնային հասցեին

 

Դեղերի գրանցման և վերագրանցման դոսյեների մոդուլ 1-ի էլեկտրոնային տարբերակների պատրաստման ժամանակ խնդրում ենք առաջնորդվել հետևյալ հրահանգով՝

 ·         Մոդուլ 1-ը ստեղծել  առանձին թղթապանակում (ֆոլդեր)՝ վերնագրելով “Մոդուլ 1”,

 ·         Մոդուլ 1-ի  բովանդակության ցանկում ներառված վերնագրերը ներկայացնել հղման տեսքով,

 ·         Գրանցման/վերագրանցման հայտերը, վճարման կտրոնները, հանձնման-ընդունման ակտերը սկանավորել որպես մեկ փաստաթուղթ և այն PDF ձևաչափով կցել մոդուլ 1-ի 1.2 “Հայտ” կետին,

 ·         Մոդուլ 1-ի փաստաթղթերի էլեկտրոնային տարբերակները ներկայացնել PDF ձեւաչափով (բովանդակային փնտրման հնարավորությամբ), իսկ 1.3 կետի փաստաթղթերը նաև՝ Microsoft Word ձևաչափով:

 

Խնդրում ենք ներկայանալ Կենտրոնի ընդունարան միայն խիստ անհրաժեշտության դեպքում:

 

 

Հարգանքով՝

Կենտրոնի տնօրինություն