ՀՀ ԱՆ 2021 թվականի նոյեմբերի 11-ի թիվ 147-Ա հրամանի համաձայն -«ԱԿԱԴԵՄԻԿՈՍ ԷՄԻԼ ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ԴԵՂԵՐԻ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ՓՈՐՁԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ»-ի  տնօրեն է նշանակվել Արայիկ Բաղրյանը: