Հայտնում ենք, որ ԵԱՏՄ շրջանակներում դեղերի գրանցման դոսյեների համապատասխանեցման և հետագա փոխադարձ ճանաչման գործընթացներում ի հայտ  են եկել որոշ խնդիրներ, որոնց լուծման համար առաջարկում ենք հետևյալը.

Այն դեպքում, երբ դեղի գրանցման դոսյեն համապատասխանեցվել է ԵՏՀ Խորհրդի 2016թ նոյեմբերի 3-ի թիվ 78 որոշման պահանջներին մինչև ԵՏՀ Խորհրդի 2021թ ապրիլի 23-ի թիվ 34 որոշման ուժի մեջ մտնելը, փոխադարձ ճանաչման հայտ ներկայացնել միայն ռեֆերենտ երկրում դեղի գրանցման դոսյեում անհրաժեշտ  փոփոխություններ կատարելուց հետո: Պետք է հաշվի առնել, որ այդ փոփոխությունների կատարումը հնարավոր կլինի միայն ԵՏՀ Խորհրդի 2016թ նոյեմբերի 3-ի թիվ 78 որոշման մեջ սպասվող փոփոխությունները ուժի մեջ մտնելուց հետո: