Հարգելի Գործընկերներ

 

Մեր երկրում բժշկական արտադրատեսակների շրջանառության կարգավորումը առավել հստակ և լիարժեք դարձնելու, ինչպես նաև Եվրասիական տնտեսական միության (ԵԱՏՄ) շրջանակներում կնքված համաձայնագրի և ընդունված որոշումների հետ ՀՀ օրենսդրությունը ներդաշնակեցնելու նպատակով մշակվել է գործող օրենքներում լրացումների և փոփոխությունների փաթեթ:

««Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին», ««Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին» և ««Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծերը, ինչպես նաև համապատասխան ենթաօրենսդրական նորմատիվ իրավական ակտերի նախագծերը հասանելի են e-draft.am հարթակում հետևյալ հղմամբ՝ https://www.e-draft.am/projects/3740/about :

Ակնկալում ենք Ձեր մասնակցությունը նախագծերի քննարկման գործընթացում:

Առաջիկայում նախատեսվում են անմիջական հանդիպում-քննարկումներ բոլոր շահագրգիռ կողմերի հետ, իսկ մինչ այդ առաջացած հարցերը և/կամ առաջարկները կարող եք ներկայացնել հասցեով:

 

Հարգանքով՝

Կենտրոնի Տնօրինություն