Հարգելի գործընկերներ, 

Ի լրումն կենտրոնի 30.10.2014թ-ի թիվ 0401126314 շրջաբերական գրության` տեղեկացնում ենք, որ գրանցված դեղի փաթեթի գծապատկերի, ներդիր թերթիկի (օգտագործման հրահանգի) եւ ընդհանուր բնութագրի էլեկտրոնային տարբերակները հասանելի կլինեն կենտրոնի պաշտոնական կայքում հետեւյալ ժամկետներում՝ 

·  Դեղերի գրանցման դեպքում` ՀՀ դեղերի պետական գրանցման մասին (անկախ ընթացակարգից) հրամանի տրման օրվանից հնգօրյա ժամկետում 

·  Հետգրանցումային փոփոխությունների դեպքում (եթե պահանջվում է գրանցման հավաստագրի վերաձեւակերպում)՝ ՀՀ պետական գրանցում ստացած դեղի հավաստագրի վերաձեւակերպման մասին հրամանի տրման օրվանից հնգօրյա ժամկետում 

·  Հետգրանցումային փոփոխությունների դեպքում (եթե չի պահանջվում գրանցման հավաստագրի վերաձեւակերպում)՝ կենտրոնի ելքային գրության ամսաթվից երկօրյա ժամկետում: 

Ինչպես նաեւ ի լրումն կենտրոնի էլեկտրոնային բազայի պատշաճ որակն ապահովելու մասին 20.12.2011թ-ի թիվ 0101123211 շրջաբերական գրության՝ խնդրում ենք հաստատման ենթակա ներքոնշյալ փաստաթղթերի էլեկտրոնային տարբերակները ներկայացնել հետեւյալ ձեւաչափերով՝ 

·  դեղի փաթեթի գծապատկեր՝ բարձր որակի PDF (600dpi Press Quality) 

·  դեղի ներդիր թերթիկ (օգտագործման հրահանգ)՝ PDF կամ MS Word, իսկ տպագրական տարբերակի ներկայացման դեպքում՝ բարձր որակի PDF (600dpi Press Quality) 

·  դեղի ընդհանուր բնութագիր՝ PDF կամ MS Word: 

Հարգանքով՝ 
Տնօրեն Հակոբ Թոփչյան