Հարգելի գործընկերներ:

Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2022թ. հոկտեմբերի 04-ի թիվ 4639-Ա հրամանի hամաձայն մինչև 2023թ. դեկտեմբերի 31-ը մարդու օգտագործման դեղերի գրանցման նպատակով հայտերը կարող են ներկայացվել նաև ազգային ընթացակարգով:

 

Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2022թ. հոկտեմբերի 04-ի թիվ 4639-Ա հրաման Հայաստանի Հանրապետությունում մարդու օգտագործման դեղերի պետական գրանցման հայտեր ներկայացնելու ժամանակավոր կարգ սահմանելու մասին