Հարգելի գործընկերներ:

Հայաստանի Հանրապետությունում բժշկական արտադրատեսակների շրջանառության կարգավորումը առավել հստակ և լիարժեք դարձնելու, ինչպես նաև Եվրասիական տնտեսական միության (ԵԱՏՄ) շրջանակներում կնքված համաձայնագրի և ընդունված որոշումների հետ ՀՀ օրենսդրությունը ներդաշնակեցնելու նպատակով մշակվել էր գործող օրենքներում լրացումների և փոփոխությունների փաթեթ:

Այդ փաթեթը՝ «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին», «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին» և «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծերը (Կ-239-20.04.2022,30.05.2022-ՏԵ-011/2ամբ.), սույն թվականի հուլիսի 6-ին ամբողջությամբ ընդունվել են ՀՀ Ազգային ժողովի կողմից: Համապատասխան օրենքները հասանելի են նաև www.arlis.am կայքէջում, օրինակ՝ https://www.arlis.am/documentview.aspx?docid=166215:

Այս պահին, ակտիվ աշխատանքներ են իրականացվում լրամշակված կարգավորումների կիրարկումն ապահովող ենթաօրենսդրական ակտերի մշակման ուղղությամբ: Հանրային քննարկման են ներկայացվել «Հայաստանի Հանրապետությունում բժշկական արտադրատեսակների շրջանառության պետական կարգավորման ոլորտում իրականացվող փորձաքննությունների վճարները սահմանելու մասին» և «Բժշկական արտադրատեսակների շրջանառության պետական կարգավորման ոլորտում փորձաքննությունները և մասնագիտական դիտարկումներն իրականացնող փորձագիտական կազմակերպություն սահմանելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշումների նախագծերը (հասանելի են այստեղ՝ https://www.e-draft.am/projects/4772/about):

Այսպիսով, Հայաստանի Հանրապետությունում բժշկական արտադրատեսակների շրջանառության պետական կարգավորումը կմեկնարկի ոլորտի կարգավորմանն առնչվող ենթաօրենսդրական ակտերը ուժի մեջ մտնելուց  հետո, որոշ անցումային դրույթների կիրառմամբ և կիրականացվի ԵԱՏՄ կանոններին համապատասխան: ԵԱՏՄ կանոնները հասանելի են հետևյալ հղմամբ http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/deptexreg/LSMI/Pages/medical_devices.aspx, ինպես նաև հրապարակված են հայերեն թարգմանությամբ:

Բժշկական արտադրատեսակների շրջանառության հետ կապված ընդհանուր հարցերի, սպասվող կարգավորումների և մշակվող ենթաօրենսդրական ակտերի քննրակման նպատակով, հանդիպման ենք հրավիրում բժշկական արտադրատեսակներ ներմուծողներին: Հանդիպումը կկայանա սույն թվականի հոկտեմբերի 14-ին, ժամը 15:30-ին Փորձագիտական կենտրոնում:

Կարևորում ենք Ձեր ակտիվ մասնակցությունը:

 

Հարգանքով,

Կենտրոնի տնօրինություն