Սույն թվականի մարտի 30-ին ընդունվել և հրապարակվել է «Հայաստանի Հանրապետության տարածք բժշկական արտադրատեսակների ներմուծման կարգը և բժշկական արտադրատեսակների ներմուծման նպատակով իրականացվող փորձաքննության համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը սահմանելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության Կառավարություն թիվ 429-Ն որոշումը,  որը ուժի մեջ է  մտնում  2023 թվականի հուլիսի 1-ին: