Սույն թվականի մարտի 23-ին ընդունվել և հրապարակվել է «ՀՀ Կառավարության որոշումը ՀՀ կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության թիվ 359-Ն որոշումը, որով սահմանվել են բժշկական արտադրատեսակների արտադրության, ինչպես նաև սպասարկման լիցենզավորման կարգերը: