Սույն թվականի Փետրվարի 20-ին «ICU Medical» ընկերությունը ներկայացրել է ամերիկյան «Smiths Medical» ընկերության արտադրած բժշկական արտադրատեսակի անվտանգության մասով շտկող գործողությունների մասին նախնական հաշվետվության և գրանցված անբարենպաստ միջադեպի մասին ծանուցագիր (կցված է գրությանը):

Նշված գրություններով տեղեկացվում է «Smiths Medical» ընկերության արտադրության ParaPAC plusTM թոքերի արհեստական օդափոխության սարքերի հետ կապված հնարավոր խնդրի և դրա հետ կապակցված վտանգների մասին, ինչպես նաև տրամադրվում է մանրամասն տեղեկատվություն կանխարգելիչ միջոցառումների վերաբերյալ:

Այսպես, paraPAC plusTM սարքերը «Օդափոխում» աշխատանքային ռեժիմում, կարող են մարդու շնչառությունը կրկնող գազային հոսքեր ապահովելու փոխարեն,  ապահովել անընդհատ դրական հոսք: Այս անսարքությունը կարող է բերել իրական օդափոխության բացակայության, թթվածնաքաղցի և մի շարք բարդությունների:

2010 թվականից մինչ այսօր «Smiths Medical» ընկերությունը այս անսարքության հետ կապված թվով 8 լուրջ (կյանքին սպառնացող) անբարենպաստ միջադեպերի հաղորդում է ստացել:

Ըստ ներկայացված ցուցումների, այս պահին ParaPAC plusTM սարքերը վերադարձնելու կամ կիրառությունից հանելու անհրաժեշտություն չկա: Նշված թոքերի արհեստական օդափոխության սարքերը կիրառող բժշկական կազմակերպություններում հավանական անբարենպաստ միջադեպերի կանխելու նպատակով պետք է խիստ հետևեն կիրառման ձեռնարկում մեջբերված բոլոր հրահանգներին, այդ թվում անհրաժեշտ է ապահովել՝

·         հիվանդի մշտադիտարկում,

·         արյան օքսիգենացիան և արտաշնչված ծավալում ածխածնի երկօքսիդի մակարդակի հսկում անկախ գործող պուլսօքսիմետրիայի և կապնոգրաֆիայի միջոցով,

·         ամեն անգամ սարքի կիրառումից առաջ կիրառման հրահանգներով նախատեսված ստուգումների իրականացում,

·         թոքերի օդափոխման այլընտրանքային միջոցները հասանելիություն:

Եթե ​​հայտնաբերվում է paraPac plusTM սարք նկարագրված անսարքությամբ, անհրաժեշտ է դադարեցնել տվյալ սարքի կլինիկական օգտագործումը և գրանցված անբարենպաստ միջադեպի մասին ծանուցագրում բերված ձևաթղթի համաձայն ներկայացնել ծանուցում և հասցեներով:

«Smiths Medical» ընկերությունը ներկայումս հետաքննում է խնդիրը և անհրաժեշտ քայլերը հստակեցնելուց հետո կտրամադրի թարմացում:

 
Download this file (safety note.pdf)Բեռնել[տեղեկացում առողջապահության ոլորտի մասնագետներին]