Խորհուրդնե

Խորհուրդներ քաղցկեղի բուժման  ընթացքում ատամների առողջության պահպանման համար

Հիշեցում բժշկին այն մասին, թե ինչ է անհրաժեշտ քննարկել հիվանդի հետ, ում նշանակվել է «Զոմետա» դեղը:  Հրատարակված է ռիսկերի կառավարման ծրագրի շրջանակներում:
Հիշեցնում ենք, որ օրգանիզմի ընդհանուր վիճակի հսկողությունը բուժման ընթացքում շատ կարևոր է:

Այցելություն ատամնաբույժին
Հակաքաղցկեղային բուժումը կարող է ազդել հիվանդի ամբողջ օրգանիզմի վրա, ներառյալ ատամները և լնդերը : Քաղցկեղի բուժման ընթացքում (եթե հնարավոր է մինչեւ բուժման մեկնարկը) անհրաժեշտ է այցելել ատամնաբույժին և ստուգել ատամների վիճակը:

 Քայլեր, որոնք պետք է ձեռնարկի հիվանդը նախքան «Զոմետա» դեղի ընդունումը  Իրականացնի բերանի խոռոչի ստուգում և ատամների մասնագիտացված մաքրում,

 • Տեղեկացնի ատամնաբույժին, որ սկսում է օգտագործել   «Զոմետա» դեղը,   Քննարկի բերանի խոռոչի բուժական միջամտությունների կիրառման անհրաժեշտության մասին,
 • Ատամնաբույժին հիշեցնի ստուգել և կարգավորել պրոթեզները,
 • Տեղեկացնի բժշկին լնդերից արյունահոսության, ատամների կամ լնդերի շրջանում տարօրինակ
      զգացողությունների կամ ատամների վարակի մասին:

Կողմնակի ազդեցություններ՝ որոնց մասին հիվանդը պետք է տեղեկացնի բուժող բժշկին եւ ատամնաբույժին2

 • Բերանի խոռոչում այտուցի կամ խոցի առկայություն,
 • Բերանի չորություն
 • Ցավ կամ վարակ,
 • Ատամների կարիես,
 • Համի զգացողության փոփոխություն,
 •  Ստորին ծնոտի շարժունակության նվազում:

Ատամների հիգիենայի   շարունակական պահպանումը կարևոր է ցանկացած ժամանակ2,3
Ատամների հիգիենան շատ ավելի կարևոր է քաղցկեղով հիվանդների համար, քանի որ հակաքաղցկեղային բուժումը կարող է ազդել ատամների և լնդերի վրա:

 • Չպետք է մոռանալ պարբերաբար այցելել ատամնաբույժին
 • Պետք է մաքրել ատամները և լեզուն յուրաքանչյուր անգամ սնվելուց հետո՝ օգտագործելով
   
   ատամի նուրբ խոզանակ
 • Պետք է զգուշությամբ կիրառել ատամնաթել միջատամային տարածքների մաքրման համար օրվա
     ընթացքում մեկ անգամ
  • Եթե առկա է  լնդերի արյունահոսություն կամ ցավի զգացողություն, հիվանդը պետք է խուսափի այդ
      հատվածները մաքրելուց
 • Խորհուրդ է տրվում հաճախ կատարել բերանի ողողումներ ջրով՝  խոնավության պահպանման
      համար
  • Շատ դեղեր առաջացնում են բերանի խոռոչում չորություն, ինչը կարող է հանգեցնել   
       
   կարիեսի զարգացմանը և ատամների հետ կապված այլ խնդիրների առաջացմանը
 • Պետք է խուսափել բերանի խոռոչի ողողման լուծույթներից, որոնց դեղատնից բացթողնման կարգը առանց դեղատոմսի է, ալկոհոլի և   ծխախոտի օգտագործումից
 • Խորհուրդ է տրվում հետևել բալանսավորված սննդակարգի
  • Եթե բերանի խոռոչում կա ցավի զգացողություն, պետք է ուտել փափուկ և խոնավ սնունդ

 

Հիվանդը պետք է կապ պահպանի իր ատամնաբույժի հետ: Տեղեկատվությունը շատ կարեւոր է: Ատամնաբույժը պետք է իմանա, որ հիվանդը ստանում է հակաքաղցկեղային բուժում  և ընդունում է «Զոմետա» դեղը: Ախտորոշման և բուժման մասին տեղեկությունը գրանցելու և ատամնաբույժին հաղորդելու համար հիվանդը կարող է օգտագործել հետևյալ ձևը՝

 

Կարևոր տեղեկատվություն հիվանդի մասին, որը բուժող բժիշկը կարող է տրամադրել ատամնաբույժին

Կոնտակտային տվյալներ և բժշկական տեղեկատվություն (տրամադրվում է ուռուցքաբանի կողմից)

 

Հիվանդի ԱԱՀ ______________________________________________________________________  

Հեռախոս ________________________________


Ուռուցքաբանի ԱԱՀ ________________________________________________________________

Հեռախոս _______________________________

Էլ. փոստի հասցե ________________________________________________

Ախտորոշում (հիվանդություն և փուլ)___________________________________________

Ախտորոշման ամսաթիվ ________________________________________________

Իրականացված եւ պլանավորված միջամտություններ

Վիրահատական միջամտություն (բուժ. հաստատություն)_________________________________________________

Ճառագայթային բուժում (բուժ. հաստատություն) ______________________________________________________

Դեղեր

 • Քիմիաթերապիա ____________________________________________________________________________
 • Իմունոթերապիա կամ այլ թերապիա ___________________________________________________________
 • Ստերոիդներ ________________________________________________________________________________
 • Բիսֆոսֆոնատներ ___________________________________________________________________________
 • Քաղցկեղի բուժման այլ միջոցներ ______________________________________________________________

 

Լրացուցիչ աջակցություն

 

«Զոմետա» դեղի կիրառման ժամանակ անցանկալի երեւույթների առաջացման  մասին կարող եք տեղեկացնել  հետևյալ հասցեով՝ 

 

Հղումներ

 

1. Bisphosphonate medications and your oral health. J Am Dent Assoc. 2006;137(7):1048.

 

2. For the dental patient: oral care for cancer patients. J Am Dent Assoc. 2002;133:1014.

 

3. American Cancer Society. Dry mouth or thick saliva. http://www.cancer.org/Treatment/SurvivorshipDuringandAfterTreatment/NutritionforPeoplewithCancer/NutritionforthePersonwithCancer/nutrition-during-treatment-dry-mouth-thick-saliva. Accessed 8 March 2012.

Զոմետա® դեղի խտանյութ կաթիլաներարկման լուծույթի 0.8մգ/մլ 5մլ ապակե սրվակ 
Հայաստանի Հանրապետությունում դեղի բժշկական կիրառման հրահանգ, գրանցման վկայական № 16490, տրման ամսաթիվը՝ 15.03.2017:

Զոմետա® լուծույթ կաթիլաներարկման, 0.04 մգ/մլ 100մլ ապակե սրվակ  ,
Հայաստանի Հանրապետությունում դեղի բժշկական կիրառման հրահանգ, գրանցման վկայական № 16491, տրման ամսաթիվը՝ 15.03.2017:

 

      

 

“Աստերիա” ՍՊԸՆովարտիս Ֆարմայի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում   AM/ZOM/2018/01/937297_ver 7.1
Հասցե՝ 0018, Տիգրան Մեծ 28, բն. 24, Երևան
Հեռ.՝ +374 10519070
   

 

Այս թերթիկում պարունակող տեղեկատվությունը ցույց է տալիս, որ հիվանդը ստանում է հակաքաղցկեղային բուժում: Հիվանդների մոտ, ովքեր ստացել են հակաքաղցկեղային թերապիայի որոշ տեսակներ, ներառյալ ոսկրերի վրա ազդող դեղեր, հայտնաբերվել է ծնոտի օստեոնեկրոզ: Հիմնականում այս հիվանդության զարգացումը պայմանավորված է եղել ատամնաբուժական միջամտություններով, ինչպիսիք են ատամների հեռացումը:

Հակաքաղցկեղային բուժում ստացող հիվանդները հնարավորինս պետք է խուսափեն ատամնաբուժական ինվազիվ միջամտություններից: Պարզվել է, որ ատամնաբուժական միջամտությունները խորացնում են ծնոտի օստեոնեկրոզի զարգացումը հիվանդների մոտ, ում մոտ նկատվել է հիվանդության զարգացումը ոսկրերի վրա ազդող դեղեր կիրառելիս: Եթե այդպիսի ​​հիվանդը ամեն դեպքում պետք է դիմի ատամնաբուժական միջամտության, պետք է խոսել հիվանդին բուժող ուռուցքաբանի հետ (կոնտակտային տվյալները նշված են թերթիկի հակառակ կողմում)՝ քննարկելու  բարդությունների կանխարգելման կամ նվազեցման ուղիները: