Download this file (GUIDEF_1.pdf)Բեռնել[ուղեցույց բուժաշխատողների համար]
Download this file (GUIDEF_2.pdf)Բեռնել[ուղեցույց պացիենտների համար/դեղի օգտագործումից պտղին սպառնացող ռիսկերի վերաբերյալ]