N

Ամսաթիվը

Կեղծված արտադրանքի անունը

Սերիայի համարը

Նկարագրությունը

1

20.02.2017

Պրեստանս 10մգ/5մգ, դեղահատեր

0031215, 0660816 և 0810815

Առաջնային փաթեթի պիտակի, երկրորդային  փաթեթի գունային երանգի և փաթեթանյութի, պիտակի տպագրական տառերի չափերի անհամապատասխանություն:

Ներդիր թերթիկի անհամապատասխանություն. այն գունավոր տպիչով արտահանված է:

Սերիայի նշագրման անհամապատասխանություն՝ գրանցված նմուշի սերիան վեցանիշ թիվ է, իսկ փորձաքննության ենթարկված դեղի բոլոր սերիաները յոթանիշ են:

2

20.02.2017

Պրեստանս 5մգ/10մգ, դեղահատեր

0590516

Առաջնային փաթեթի պիտակի, երկրորդային  փաթեթի գունային երանգի և փաթեթանյութի, պիտակի տպագրական տառերի չափերի անհամապատասխանություն:

Ներդիր թերթիկի անհամապատասխանություն. այն գունավոր տպիչով արտահանված է:

Սերիայի նշագրման անհամապատասխանություն՝ գրանցված նմուշի սերիան վեցանիշ թիվ է, իսկ փորձաքննության ենթարկված դեղի բոլոր սերիաները յոթանիշ են:

3

20.02.2017

Պրեստանս 5մգ/5մգ, դեղահատեր

0620516

Առաջնային փաթեթի պիտակի, երկրորդային  փաթեթի գունային երանգի և փաթեթանյութի, պիտակի տպագրական տառերի չափերի անհամապատասխանություն:

Ներդիր թերթիկի անհամապատասխանություն. այն գունավոր տպիչով արտահանված է:

Սերիայի նշագրման անհամապատասխանություն՝ գրանցված նմուշի սերիան վեցանիշ թիվ է, իսկ փորձաքննության ենթարկված դեղի բոլոր սերիաները յոթանիշ են:

4

20.02.2017

Ցեֆտրիաքսոն-Աստերիա Ինջ. 1գ, դեղափոշի մ/մ/, ն/ե ներարկման լուծույթի

 

Սրվակի բարձրությունը կափարիչով հանդերձ 5 սմ է և դրոշմապիտակը բացակայում է կամ դրոշմապիտակի վերծանումից «Ցեֆտրիաքսոն-Աստերիա» չի կարդացվում:

 

ՀՀ ԱՆ շրջանառությունը դադարեցնելու և հետ հավաք կազմակերպելու մասին 505-Ա/22.02.2017թ. հրաման (Պրեստանս 5մգ/10մգ)

ՀՀ ԱՆ շրջանառությունը դադարեցնելու և հետ հավաք կազմակերպելու մասին 508-Ա/23.02.2017թ. հրաման (Պրեստանս 5մգ/5մգ և Պրեստանս 10մգ/5մգ)

ՀՀ ԱՆ շրջանառությունը դադարեցնելու և հետ հավաք կազմակերպելու մասին 509-Ա/23.02.2017թ. հրաման (Ցեֆտրիաքսոն-Աստերիա)

ՀՀ ԱՆ շրջանառությունը դադարեցնելու և հետ հավաք կազմակերպելու մասին 681-Ա/03.03.2017թ. հրաման (Պրեստանս 10մգ/5մգ)

 

 
Download this file (Ceftriaxone_arm.pdf)Բեռնել[Ցեֆտրիաքսոն-Աստերիա]
Download this file (Prestance_10mg_5mg.pdf)Բեռնել[Պրեստանս 10մգ/5մգ]
Download this file (Prestance_5mg_10mg.pdf)Բեռնել[Պրեստանս 5մգ/10մգ]
Download this file (Prestance_5mg_5mg.pdf)Բեռնել[Պրեստանս 5մգ/5մգ]