Կեղծ է դիտարկվում այն արտադրանքը, որը կանխամտածված և (կամ) խաբեությամբ մակնշված է դեղի իսկության և(կամ) քանակական պարունակության և(կամ) արտադրողի մասին ոչ ճիշտ տեղեկատվությամբ (ԱՀԿ): Կեղծ արտադրանքը կարող է պարունակել անհրաժեշտ և ճշգրիտ կազմով բաղադրատարրեր, կամ չպարունակել, ինչպես նաև պարունակել ոչ ճիշտ բաղադրատարրեր, կամ վերջիններիս ոչ ճիշտ քանակներ, կամ կարող է լինել կեղծված փաթեթավորմամբ:

 Կեղծ դեղերի շրջանառության հիմնախնդիրն առկա է նաև Հայաստանում: Դրան նպաստող գործոն է հարևան երկրներից դեղերի անօրինական ներկրումը: Օրինական ճանապարհով կեղծ դեղերի ներմուծումը գրեթե անհնար է: Ներկրման կարգի համաձայն, մինչև մաքսային ձևակերպումները, ներկրվող խմբաքանակներից վերցված նմուշների փաթեթները և կիրառման հրահանգները համեմատվում են գրանցված դեղերի նմուշների հետ, ստուգվում են դեղերի ձեռքբերման և որակը հաստատող փաստաթղթերը, կատարվում է նաև լաբորատորային փորձաքննություն, և դրական եզրակացությունների առկայության դեպքում միայն նախարարությունը տրամադրում է ներկրման հավաստագիր: Արդյունքում բոլոր արտադրողները և ներկրողները համոզվել են, որ Հայաստանում օրինական ճանապարհով կեղծ դեղ ներկրելու հավանականությունը նվազագույնն է: Դա է վկայում նաև այն փաստը, որ 2002-2008թթ ընթացքում հայտնաբերված 14 կեղծ դեղից 13-ը անօրինական ներկրումներ են, իսկ մեկն էլ հայտնաբերվել է հենց ներկրման փորձաքննության ընթացքում:

Կեղծ դեղերի շրջանառությանը հակազդելու նպատակով իրակացվել են հետևյալ միջոցառումները.

 2003թ-ից ստեղծվել է Հայաստան ներկրելու նպատակով փորձաքննություն անցած բոլոր դեղերի տվյալների (դեղի անուն, դեղաչափ, դեղաձև, արտադրող, ներկրող, մատակարար երկիր, հաշվի համար, սերիայի համար, պիտանիության ժամկետ և այլն) համակարգչային բազա:

 2003թ-ի փետրվարից առողջապահության նախարարի հրամանի համաձայն դեղերի մեծածախ իրացում իրականացնողները հաշիվ-ապրանքագրերում պարտադիր նշում են յուրաքանչյուր դեղի uերիայի համարը:2005թ-ից դեղերի փորձագիտական կենտրոնի կայքում տեղադրվում են ՀՀ-ում պետական գրանցում ստացած բոլոր դեղերի փաթեթների նկարները և/կամ գունավոր գծապատկերները, ինչպես նաև կիրառման հրահանգները:

 2006թ. հունիսին ՀՀ Քրեական օրենսգրքում կատարված համապատասխան փոփոխությունների շնորհիվ ԱՊՀ երկրներից առաջին անգամ Հայաստանում սահմանվել են կեղծ դեղերի պատրաստման և իրացման պատժամիջոցներ. ազատազրկում` երեք տարի ժամկետով, անզգուշությամբ մարդու մահվան հանգեցրած նույն արարքների համար՝ առավելագույնը հինգ տարի ժամկետով:

 2007թ. փետրվարին Հայաստանի նախագահի կողմից հաստատված «Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ռազմավարության» մեջ կեղծ դեղերի դեմ պայքարն ամրագրվեց որպես ազգային անվտանգության ապահովման գործոն:

 2008թ-ին ԱՊՀ երկրների կառավարությունները ստորագրեցին միջպետական հանձնաժողովի կողմից մշակված «Կեղծված դեղերի շրջանառության դեմ պայքարի համագործակցության համաձայնագիրը»: