Հարգելի գործընկերներ,

Հայտնում ենք, որ ՀՀ-ում դեղերի պետական գրանցման պահանջների գլուխ 4-ը՝ «Դեղերի գրանցման մերժումը և գրանցումն անվավեր ճանաչելը», համապատասխանացվել է «Դեղերի մասին» ՀՀ նոր օրենքի հոդված 16-ի 27, 28, 29, 30 և 31 մասերին: Վերջիններիս թարգմանությունը ռուսերեն, անգլերեն լեզուներով կցվում է: