Հարգելի գործընկերներ,

Համաձայն ՀՀ դեղերի մասին նոր օրենքի հոդված 16-ի մաս 15-ի վերարտադրված դեղի գրանցման դոսյե ներկայացնելիս անհրաժեշտ է ներկայացնել տվյալներ օրիգինալ դեղի վերաբերյալ: