Հարգելի գործընկերներ,

Թարմացվել  են  Հայաստանի  Հանրապետությունում  դեղերի գրանցման պահանջները՝  Հայաստանի  Հանրապետության «Պետական տուրքի մասին» օրենքի 16-րդ հոդվածի 1-ին մասի 35-րդ կետի 2016 թվականի դեկտեմբերի 15-ի փոփոխության համաձայն: