Թարմացվել է 15.05.2019թ.

 

Հարգելի գործընկերներ,

Տեղեկացնում ենք, որ մինչև  31.12.2020 թ. ազգային ընթացակարգին համապատասխան ընդունվող դեղերի  վերագրանցման  հայտերի  համար հայերեն լեզվով բժշկական կիրառման (դեղի ընդհանուր բնութագիր) և օգտագործման (ներդիր-թերթիկ) հրահանգների առկայությունը պարտադիր չէ: Այս փաստաթղթերի հայերեն լեզվով թարգմանությունը և մշակումը   կիրականացվի մինչև  31.12.2025 թ.  դեղերի  գրանցման դոսյեների ԵԱՏՄ պահանջներին համապատասխանեցման շրջանակներում:

 

 
Download this file (Re-registration dossier presentation and format_CTD_arm_15 05 2019.pdf)Բեռնել[Վերագրանցման դոսյեի ներկայացում և ձևաչափ]