Հարգելի գործընկերներ,

Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Ազգային ժողովում քննարկվող “Դեղերի մասին” նոր օրենքի համաձայն Հայաստանում դեղերի գրանցման փաստաթղթերի փաթեթը պետք է ներկայացվի համընդհանուր տեխնիկական փաստաթղթի ձևաչափով (ՍիԹիԴի/CTD), առաջարկվում է այսուհետ  նոր գրանցման հայտերի դոսյեները կազմելու ժամանակ առաջնորդվել  կցված ցանկով (Հավելված 1)  և ուղեցույցով (Հավելված 2):  Այս տրամաբանական կառուցվածք ունեցող ձևաչափի կիրառումը ոչ միայն բարձրացնում է փորձաքննության արդյունավետությունը և թափանցիկությունը, այլ նաև նպաստում անվտանգ, որակյալ և արդյունավետ դեղերի գրանցմանը` առանձնացված բաժիններում ապահովելով ինչպես վերջնական արտադրանքի, այնպես էլ ակտիվ և օժանդակ բաղադրամասերի վերաբերյալ մանրամասն փաստաթղթավորված տվյալների ներկայացում:  Նմանատիպ կառուցվածք է նախատեսվում նաև Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում դեղերի գրանցման համար ներկայացվող փաստաթղթերի համար:

 

 

Հավելված 1 թարմացվել է 23.04.2019թ.:

 
Download this file (0101176716-arm.PDF)Բեռնել[0101176716/27.04.2016]
Download this file (Appendix_ 2_Notice to Applicants_arm_part_1.pdf)Բեռնել[Հավելված 2, Ուղեցույց հայտատուների համար, մաս 1]
Download this file (Appendix_ 2_Notice to Applicants_arm_part_2.pdf)Բեռնել[Հավելված 2, Ուղեցույց հայտատուների համար, մաս 2]
Download this file (Appendix_1_list_of_documents_arm .pdf)Բեռնել[Հավելված 1, Փաստաթղթերի ցանկ/ՉԻ ԳՈՐԾՈՒՄ]
Download this file (Registration dossier presentation and format_CTD_arm_22.04.2019.pdf)Բեռնել[Հավելված 1, Փաստաթղթերի ցանկ/ԳՈՐԾՈՒՄ Է 03․04․2019թ-ից]